advokatbyrå stockholm

Vi är din ledande advokatbyrå i Stockholm. Vi är unika, besitter en bred expertis inom många juridiska områden och erbjuder alltid en lämplig advokat till dig oavsett om du har begått ett brott, blivit utsatt för ett eller om du helt enkelt behöver juridisk rådgivning inom nått av våra kunskapsområden. Behöver du en advokat i Stockholm som kan vara ett juridiskt biträde för dig inom exempelvis bostadsjuridik eller familjerätt så är vi redo att kavla upp ärmarna och vägleda dig från början till slut! Som din advokatbyrå i Stockholm kan vi även hjälpa dig när det kommer till en domstolsprocess, i kommersiella tvister, inom medling samt förlikningsförhandlingar.

 

Utöver detta prioriterar vi alla våra klienter genom att alltid erbjuda en högklassig service, visa vår tillgänglighet samt att bemöta alla oavsett bakgrund och situation på ett prestigelöst vis.

 

Finansiellt stöd
Att hamna i dispyt med lagen kan komma att kosta dig dyrt och många oroar sig för hur de ska kunna företrädas av ett juridiskt ombud rent kostnadsmässigt. Det finns dock hjälp att få! Rättshjälp innebär att du som är i behov av en advokat i Stockholm med hjälp av statligt stöd kan finansiera den advokat du anlitat. Vi som din främsta advokatbyrå i Stockholm är alltid villiga att vägleda dig rätt när det gäller finansiell rättshjälp, för när det kommer till att ansöka om rättshjälp krävs det att du får ditt behov av rättshjälp konstaterat utav ett juridiskt ombud. Så när du anlitar en advokat i Stockholm så hjälper vi dig med både med de juridiska bitarna med självklart även de finansiella!

du kan även läsa mer om delad vårdnad samt målsägandebiträde stockholm.

©2020 Producerad av Flighton AB - Sökmotoroptimering

Log in with your credentials

Forgot your details?