washington-dc-1117367_1920

Alla har rätt till att företrädas av advokatbyrå Södertälje!

Är man misstänkt för någon typ av brott har man alltid rätt att kontakta, rådgöra med och låta sig företrädas utav en försvarare. Den här typen av advokat kallas för brottmålsadvokat.

Advokatfirman är verksam inom brottmål på både svensk och finsk mark. biträder såväl små som mellanstora företag samt privatpersoner.

Affärsidé är att tillhandahålla sin unika kompetens för specifika rättsområden, för kreativ problemlösning

Advokatfirman grundades år 1996 efter att juristbyrån

Idag driver hon byrån med inriktning på brottmål södertälje

Har du hamnat i den sittsen att du är i behov av en skicklig advokat? Har du antingen begått något brott eller har du av någon anledning blivit misstänkt för ett brott som du faktiskt aldrig begått? Oavsett så kan du komma att behöva hjälp genom hela brottprocessen, för att det hela ska gå hundra procent rätt till och flyta på utan krångel. Det är väldigt få som inte har något behov alls utav en advokatbyrå, inte ens en mest insatta klarar av jobbet själv.  Advokatbyrån är belägen centrala Stockholm samt mitt i Södertälje och de är beredda att åta sig ditt ärende mot lagen och välkomna dig som klient hos oss. Vi är alla den samma inför den svenska lagen och för att sveriges rikes lag ska vara den samma och idkas rättvist för alla enskilda individer krävs en mycket skicklig advokatbyrå med erfarenhet och med stort hjärta för både lagen och individen i fråga. Advokaterna och står vid din sida och är med dig från början till slut. Från det första polisförhöret vidare till rättegång om en rättegång skall komma att äga rum. Det är viktigt att du som klient ser till att du känner till dina rättigheter och fullt ut tar tillvara din frihet. Advokatbyrån finns här för att ser till att du vet allt du behöver veta och är fullkomligt rustad för att ta dig an lagen.
Att företrädas utav en advokatbyrå är en mänsklig rättighet och fastslås i artikel 6 i Europeiska Konventionen av anledningen att skydda och bevara våra mänskliga rättigheter samt vår grundläggande frihet (EKMR). En advokatbyrås uppgift är att ta tillvara dina rättigheter och se till att du som klient inte blir orättvist behandlad under brottmålsprocessen, från polisförhör, under förundersökningen samt vid eventuell domstolsförhandling. En advokatbyrå är med dig från början till slut och arbetar för att du ska kunna och veta hur du utnyttjar din frihet till max.

När ska man begära en brottmålsadvokat?

Vid den tidpunkt du kallas till ett polisförhör är det dags att kontakta!
Kom ihåg att du hela tiden har rätt att kontakta och samtala med din advokatbyrå.

Du har även rätt att samtala med en advokat innan denne utsetts till din offentliga försvarare. Det förekommer när du redan är gripen eller anhållen.

Läs mer om advokatbyrån på redas hemsida.

Kontakta oss vid behov av en skicklig advokatbyrå i Södertälje!

Advokatbyrån är för för att se till att alla enskilda människor behandlar lika inför rätten!

©2020 Producerad av Flighton AB - Sökmotoroptimering

Log in with your credentials

Forgot your details?