delad vårdnad

Står du inför en skilsmässa där det är barn inblandade? Att ta hänsyn till barnens bästa i en svår situation som just skilsmässa innebär är både den grundläggande principen i barnkonventionen men också en hjärtefråga för advokatbyrån Mina Advokater. Därför eftersträvar Mina Advokater alltid delad vårdnad i Stockholm så länge det är det absolut bästa för barnen i fråga.

 

Begreppet för vad som är barns bästa är ännu inte fastställt och såvida en definitionsfråga som varierar från person till person och inom olika kulturer. Det absolut primära i beslutet om delad vårdad är att föräldrarna sätter sina egna behov åt sidan och fullt ut fokuserar på barnens framför att en förälder baserat på egna behov vill ha barnet hos sig. Att ha delad vårdnad av ett eller flera barn innebär att båda föräldrarna ser till att barnen har det tryggt omkring sig, får den omvårdnad som behövs och att de uppfostrar barnen på bästa vis.

 

Delad vårdnad
Alla barn har ett känslomässigt behov av att ha två stycken närvarande föräldrar och att upprätthålla en god relation med båda två även om föräldrarna väljer att inte bo tillsammans som en följd av en skilsmässa. Att ha delad vårdnad i Stockholm innefattar en rad bestämmelser som föreligger för att främja en god relation mellan barnen och de båda föräldrarna. Det absolut vanligaste är att de som separerar ser det som en självklarhet att det ska vara delad vårdnad av barnen i fråga men det hör också till vanligheten att föräldrarna är oense och således hamnar i en tvist där delad vårdnad inte är det främsta fokuset.  

Som följd av ett beslut om delad vårdad får barnet bo växelvis hos båda föräldrarna. Detta innebär vanligtvis varannan vecka hos vardera förälder men kan också delas upp på exempelvis varannan helg. Barnet har ingen som helst förpliktigad skyldighet att umgås med en förälder men när en vårdnadstvist hamnar i domstol så tas beslut om delad vårdnad i Stockholm med utgångspunkten att barnet ska uppehålla umgänge med båda föräldrarna då det anses vara det bästa för barnets välmående. Barnet eller barnens egna åsikter kring delad vårdnad ska alltid visas hänsyn.

Läs även mer om målsägandebiträde i Stockholm.

©2020 Producerad av Flighton AB - Sökmotoroptimering

Log in with your credentials

Forgot your details?