jbgymnasiet

Plattformen ligger under jbgymnasiet.se en domän som tidigare tillhörde John Bauer-koncernen. Friskoleverksamheten fanns på 20 orter runt om i Sverige, totalt studerade 10 500 elever utspridd på 30 olika skolenheter.

Vår vision om att kunna erbjuda kvalitativa utbildningar via entreprenörer har alltid varit en dröm. Vi anser att en entreprenör som sköter delar av elevens undervisning som ett perfekt komplement i vårt gemensamma ansvar om att rusta upp Sveriges framtid. Vi på Flighton Academy vill finnas för eleven som nyfiket söker inspiration samt kunskaper det klassiska utbildningssystemet ej kan tillgodose. 

www.jbgymnasiet.se

#LiftYourCareer

©2020 Producerad av Flighton AB - Sökmotoroptimering

Log in with your credentials

Forgot your details?