installera varmepump

Det kanske är svårt att tro, men värmepumpens historia började med en maskin för att kyla vätskor och göra isbitar. År 1834 uppfann Jacob Perkins den här apparaten, den första man historiskt sett kan likna vid en värmepump. Principen för värmepumpar är nämligen att fungera som ett omvänt kylskåp. Istället för att cirkulera ut värme och lämna kvar kyla i kylskåpet cirkulerar en värmepump in värme till huset.

Att man kunde vända på steken tog den österrikiske ingenjören Peter Ritter von Rittinger fasta på. Han förfinade konceptet och skapade den första värmepumpen i världen år 1856. Österrikarens maskin gjorde precis vad dess namn antyder. Den blev en stor milstolpe i både teknik för att värma upp hus och för förnyelsebar energi (även om miljöförstöring inte var lika hett på tapeten under den tiden).

När den första värmepumpen kom till Sverige år 1948 pumpades värmen varken från mark, berg, sjö eller luft. Man kallade uppfinningen ”kovärmeanläggning”. Med den pumpades värmen från ladugården till huset. Även om kovärmeanläggningen erbjöd en både mer sanitär och väldoftande lösning kom kanske inspirationen från den urtida principen att ha djuren i bostadshuset för att hålla värmen.

Ännu kunde man inte borra för bergvärme på ett effektivt sätt. Tekniken man använde för borrningen kallades linstötborrning. På en lina från borriggen satt en vikt fast. Vikten hissades upp och släpptes ner mot borrstålet, sedan vred man borren ett steg och släppte igen. Med den metoden tog det veckor eller månader att borra ett hål. Kring år 1960 började man sätta en tryckluftshammare på borrkronan, på så sätt kunde man arbeta betydligt snabbare.

I samband med oljekrisen på 1970-talet blev världen allt mer intresserade av värmepumpar. Inte nog med att oljan blev dyrare, världen över blev människor även allt mer medvetna om de fossila bränslenas  negativa miljöpåverkan. Alternativet värmepump med förnyelsebar energi såg för många allt mer attraktivt ut. I Småland skedde en stor del av tillverkningen för att möta den nya efterfrågan bland svenskarna. Flera stora leverantörer finns än idag i Småland, bland andra IVT som tillverkade den första svenska jordvärmepumpen år 1970 och Sveriges första bergvärmepump 1977.

Svenskarna älskade den nya lösningen för uppvärmning. Idag finns flera hundra tusentals värmepumpar installerade landet runt. Inför utställningen ”100 Innovationer” lät Tekniska Museet i Stockholm svenskarna rösta fram de viktigaste uppfinningarna genom tiderna. Värmepumpen fick självklart en plats, det med god marginal.

För mer information se

http://stockholmbergvärme.se

©2020 Producerad av Flighton AB - Sökmotoroptimering

Log in with your credentials

Forgot your details?