skatterätt

Sitter du på en massa frågor om hur skatterätten fungerar och när man begår skattebrott? Då är du i behov utav skatterådegivning! Möllers Juridik erbjuder skatterådgivning avseende flertalet skattefrågor. Nedan listas några av de skatterättsliga områdena som byrån erbjuder skatterådgivning inom. Vi hjälper dig utöver i Stockholm även i hela landet med skatterelaterade frågor till dig som privatperson samt företagskund.

Skatterätt är ett av de knepigaste juridiska områdena att försöka förstå sig på, trots det är skatterätt det juridiska område som samtliga svenskar, både företag och privatpersoner kommer i daglig kontakt med. På byrån arbetar jag med skatterätt som omfattar företag, privatpersoner, föreningar vare sig det är ekonomiska eller ideella föreningar och stiftelser. Skatterätt är ett stort område som inrymmer många delområden, på byrån arbetar jag inom samtliga dessa områden. Vare sig det gäller inkomstbeskattning, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter eller internationell skatterätt så har jag kompetensen för att bistå Er i skatteärenden eller skattemål gentemot Skatteverket. Skatterätt innefattar även många områden som kan upplevas som straff, dvs sanktionsavgifter, som exempelvis skattetillägg och kontrollavgifter. Jag har även djup kunskap inom dessa områden. Skatterådgivning avseende idrottsföreningar, det kan röra sig om hur idrottsföreningar korrekt ska beskattas gällande exempelvis förmåner. En idrottsförening som vid elitlagets bortamatcher bekostar spelarnas måltider ska vid vissa tillfällen betala arbetsgivaravgifter. En idrottsförening som vid en övergång av en spelare bekostar dennes agentarvode anses ha bekostat spelarens privata levnadskostnader och därmed är arbetsgivaravgifter återigen aktuella.

Skatterådgivning kan också innebära att Möllers Juridik erbjuder stöd vid exempelvis uttagsbeskattning. En idrottsförening som äger ett aktiebolag som i sin tur hyr ut en idrottsarena till sin moderförening måste kräva marknadsmässig hyra för att inte drabbas av uttagsbeskattning och eventuella skattetillägg.

Skatterådgivning vid ett eventuellt överklagande av Skatteverkets beslut. Möllers Juridik erbjuder skatterådgivning i form av juridiskt ombud vid skatteprocesser i förvaltningsdomstolar. Exempelvis kan Möllers Juridik upprätta överklaganden och yttranden i skattemål.

Fråga Möller är ny del av Möllers Juridik. Här är Ni välkomna som privatpersoner eller juridiska personer att ställa skattefrågor. Det kan vara skattefrågor av mindre komplicerande omfattning, men även skattefrågor som kan vara inledningen till ett fortsatt samarbete.

Låt säga att Ni som företag har fått en förfrågan från Skatteverket gällande exempelvis hur Ni redovisar bilförmån. Skatteverket efterfrågar körjournaler avseende företagets bilar. Ni kan då via Fråga Möller ställa era skattefrågor gällande vad Ni exempelsvis bör göra när Ni inte har en komplett ifylld körjournal för att undvika att företaget drabbas av arbetsgivaravgifter och att dessutom vanligtvis företagsledaren ska bli påförd ytterligare inkomst av tjänst. Skattebrott: I min tjänst hos Skatteverket var en stor del hänförlig till skattebrott och frågor kring skattebrott. Under 10 år var jag ansvarig för att upprätta brottsanmälningar på det kontor där jag arbetade. Jag höll i utbildningar avseende skattebrott och frågor som uppkommer i samband med utredningar avseende skattebrott. Frågor kring skattebrott och eventuella brottsanmälningar gällande skattebrott uppkommer oftast i större utredningar hos Skatteverket, eller vid revisioner.

När Skatteverket genomför exempelvis revisioner händer det ofta att ansvarig handläggare begär in bokföring och annat underlag för att gå igenom ett företags skatterättsliga händelser. Vid vissa av dessa revisioner framkommer det att olika skattebrott har begåtts. Det är oftast bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och skattebrott som blir aktuellt. Dessa brott har Skatteverket en lagstadgad skyldighet att anmäla till ekobrottsmyndigheten och kan ofta leda till att en företagare åtalas för skattebrott. Besök även vår andra hemsida Skatterådgivning i Stockholm. Vi erbjuder inte bara skatterådgivning i Stockholm utan vi hjälper dig och erbjuder skatterådgivningar oavsett vart i landet du än befinner dig i. 

 

©2020 Producerad av Flighton AB - Sökmotoroptimering

Log in with your credentials

Forgot your details?