mattläggning i stockholm

Ska jag bli Mattläggare i Stockholm?


En Mattläggare i Stockholm lägger golvbeläggningar på både bostads- och kommersiella platser. Det kan innebära att man tar bort gammalt golv, förbereder och mäter golvområdet och installerar vaddering under mattor. Mattläggaren placerar sedan mattan och använder häftklammer eller lim för att säkra mattan i en snygg passform. Detta yrke kan vara fysiskt krävande, och Mattläggaren i Stockholm spenderar mycket av sin tid böjning eller knäböjning. De bär ofta knäkuddar för att skydda knäna mot skador. När du genpmför en mattläggning i Stockholm i kommersiella inställningar kan Mattläggaren behöva arbeta kvällar eller helger för att undvika att avbryta normala öppettider.Steg för att bli en Mattläggare i Stockholm
Låt oss titta på vilka steg du behöver ta för att bli en mattläggare.

Steg 1:skaffa arbetslivserfarenhet

De flesta Mattläggare är anställda utan erfarenhet och lär sig de färdigheter de behöver genom utbildning på jobbet. De som är nya till den här positionen kan börja träna genom att hjälpa mer erfarna mattläggare vid installation eller borttagning av matta. Eftersom mattläggare i Stockholm får erfarenhet, får de tilldelas mer avancerade ansvarsområden, till exempel skärning och montering av mattor.

Slutföra ett lärlingsprogram. Lärlingsprogram kan erbjuda dig möjlighet att tjäna pengar medan du lär dig handeln. Dessa strukturerade program kan ta 2-3 år att slutföra och låta dig få praktisk erfarenhet med hjälp av arbetsredskap medan du arbetar med erfarna proffs. Sådana program kan erbjudas genom mattehandlare, golventreprenörer, fackföreningar eller branschorganisationer.
Få i gott fysiskt tillstånd. BLS noterar att detta yrke kräver mycket böjning och knäböjning. Mattläggning kräver också att du har den fysiska styrkan som behövs för att lyfta och flytta tunga mattor. Faktum är att många arbetsskador på detta område orsakas av muskelstammar från att lyfta tunga matrullar. Du kan förhindra sådana skador genom att hålla dig passande och bygga muskelton.

Steg 2: Slutför en OSHA-säkerhetsutbildningskurs

Arbetssäkerhets- och hälsovårdsverket (OSHA) ger säkerhetstrening för dem som arbetar inom byggbranschen. Detta träningsprogram erbjuder kurser som lär dig att identifiera och förebygga hälsorisker i jobbet. Som mattläggare i Stockholm får du också en översikt över arbetstagarnas rättigheter och arbetsgivarnas ansvar för att skapa en säker arbetsplats. Detta program ger dig också instruktioner om hur du gör ett klagomål, om det behövs.

OSHA erbjuder två nivåer av träning: 10-timmarsprogrammet inom mattläggning och är för arbetare på grundnivå, medan 30-timmarsprogrammet är mer lämpligt för handledare och andra arbetstagare som är ansvariga för arbetstagare och arbetsplatsskydd. När du har genomfört de nödvändiga utbildningarna får du en kursavslutningskort inom mattläggningen.

Steg 3: Uppnå tillämplig licens

Vissa städer så som Göteborg och Stockholm kräver att mattläggaren erhåller entreprenörslicenser. mattläggarens licens kan variera beroende på installationsplatsen, t.ex. kommersiella eller bostadsinställningar. Till exempel kan en installatör behöva ha kommersiell licens att lägga matta i en kontorsbyggnad. Dubbel kommersiell / bostadslicens kan också vara tillgänglig.

Steg 4: Tjäna certifiering

Vissa branschorganisationer erbjuder certifieringsalternativ för dem som vill avancera i branschen (mattläggning i  Stockholm). Certified Floor Covering Installers (CFI) erbjuder certifiering för bostads- och kommersiella mattläggare på avancerad nivå samt för avancerade mattläggare och huvudinstallatörer. Inträdesnivå certifieringsprogram kräver minst två års erfarenhet, medan de avancerade nivåerna kräver fyra års erfarenhet. För att bli en certifierad mattläggare i Stockholm måste du bestå skriftliga, muntliga och skickliga tentor. Du måste förnya certifieringen årligen, vilket innebär att du deltar i två fortbildningshändelser varje år.

©2020 Producerad av Flighton AB - Sökmotoroptimering

Log in with your credentials

Forgot your details?