advokatbyrå stockholm

Har du blivit utsatt för ett brott i Stockholm? Behöver du någon pålitlig och stöttande person som kan hjälpa dig genom en rättslig process? Som alltid sätter dig och dina rättigheter i första hand? Då behöver du kontakta en advokatbyrå i Stockholm. Kontakta oss på Mina Advokater så hjälper vi dig med allt du behöver veta angående målsägandebiträde i Stockholm!

 

Ett målsägandebiträde i Stockholm är helt enkelt en person som ska finnas till som stöd och hjälp för målsägande och som arbetar för att tillvarata målsägandets intressen i en rättslig process. Dock har inte alla som blivit utsatta för ett brott rätt till ett målsägandebiträde utan det måste handla om vissa specifika brott för att målsägande i fråga ska få tillgång till ett målsägandebiträde. Där ingår bland annat sexualbrott och våldsbrott som exempelvis misshandel. Även rån och grovt rån berättigar målsägande till ett målsägandebiträde. Dock krävs det även i dessa fall att målsägandes personliga förhållanden samt omständigheter kring brottet stärker att målsägande har extra stort behov utav ett målsägandebiträde. Ett exempel på detta kan vara att målsägande haft en nära relation med den person som utfört brottet men också att fängelsestraff för den som begått brottet finns med i straffskalan.

Ett rättsligt och personligt stöd
Förordningen av ett målsägandebiträde i Stockholm kan genomföras när som helst under handläggningstiden för brottet. Det är dock att föredra att ett målsägandebiträde tillsätts så tidigt som möjligt under förundersökningen. När ett målsägandebiträde har förordnats ska denne finnas till och vägleda samt underrätta målsägande genom hela brottsmålsprocessen. Ett exempel på detta kan vara att på ett pedagogiskt och enkelt vis bena ut hur en förundersökning går till samt vad syftet med vissa processer är. Ett målsägandebiträde har alltid rätt att närvara på samtliga förhör som hålls med målsägande i samband med brottsutredningen. Advokatbyrån Mina Advokater är redo att tillhandahålla dig med samtliga punkter!

 

En mycket viktig uppgift som målsägandebiträdet har är att få målsägande att förstå alla delar i huvudförhandlingen så att målsäganden förstår hur det går till, vad som ska hända samt vara förberedd på vilka olika utgångar huvudförhandlingen kan få. Det är även av yttersta vikt att målsägandebiträdet agerar personligt stöd för målsäganden genom hela processen samt att alltid ta hänsyn till eventuella önskemål som målsäganden kan komma att ha under så kallade handläggningsfrågor.

Läs även mer om Delad Vårdnad. Försvarsadvokat, Offentlig Försvarare, Familjerätt Brottmålsadvokat Norrköping

©2020 Producerad av Flighton AB - Sökmotoroptimering

Log in with your credentials

Forgot your details?