vilket parti ska jag rösta på?

Vilket parti ska jag rösta på? Vad ska jag rösta på i riksdagsvalet 2018?

Dessa frågor finns säkerligen i de flestas huvuden just nu och kommer nog att göra de kommande månaderna.

Vi har samlat information samt informationssidor som är framtagna för att reda ut frågor som “vad ska jag rösta på?” “vilket parti ska jag rösta på?” och generell information riksdagsval 2018!

Ordet politik härstammar från det grekiska ordet Politiká och betyder ungefär städernas affärer och syftar på ett beslut som ska att fattas, ett beslut som gäller alla medlemmar i en viss avsedd grupp. Exempelvis som när man i en demokrati ska bestämma sig för vilket parti jag ska rösta på i ett riksdagsval 2018. Närmare bestämt avser den att uppnå och utöva styrelseformer, en organiserad kontroll över en mänsklig gemenskap och då särskilt syftande på en stat. Politiken är dessutom en studie eller övning av fördelning av makt och resurser inom ett visst samhälle exempelvis genom riksdagsval där varje medborgare får välja vilket parti jag ska rösta på? i samband med just riksdagsval. Det är vanligtvis en hierarkiskt organiserad befolkning som väljs ut via riksdagsval samt relationerna mellan samhällen som sätts i fokus.


En rad olika metoder används i politiken för att nå dit man vill. Bland annat genom att främja eller tvinga fram sina egna politiska åsikter bland människor, förhandla genom andra politiska ämnen, utfärda nya lagar och utöva styrka, inklusive föra krig mot eventuella motståndare. Samtliga saker är någonting vi ser i samband med exempelvis riksdagsval 2018, då varje enskilt parti som kämpar om en plats i riksdagen gör vad de kan för att få folkets röst. Vilket parti jag ska rösta på i nästa riksdagsval kan därför färgas av olika valkampanjer som diverse partier genomför. Politiken utövas på ett stort antal sociala nivåer, från klaner och stammar i traditionella samhällen, genom moderna lokala regeringar, företag och institutioner upp till organisationer på internationell nivå samt i folkliga sammanhang såsom riksdagsval.

Det sägs mycket ofta att politik handlar om makt. Ett politiskt system är en ram som definierar acceptabla politiska metoder inom ett visst samhälle exempelvis genom riksdagsval där frågan “vilket parti ska jag rösta på?” är en del av det demokratiska ställningstagandet som varje svensk medborgare gör. Historia av politisk tankeverksamhet kan spåras långt tillbaka – ända till tidig antikvitet. Stora namn som Aristoteles, Plato och Konfucius förknippas många gånger med politiska handlingar. Att vi har rösträtt i Sverige, ett demokratiskt samhälle där riksdagsval 2018 och vilket parti jag ska rösta på spelar stor roll, har vi kanske att tacka de stora namnen under Antiken.

Formell politik hänvisar till driften av ett konstitutionellt system av regeringar och offentligt definierade institutioner och förfaranden. Politiska partier, allmän ordning eller diskussioner om krig och utrikesfrågor skulle falla under kategorin formell politik. Just frågor rörande krig och exempelvis flyktingströmmar som kommit till Sverige i och med rådande krig i mellanöstern har kommit att slå stort inför kommande riksdagsval. Vilket parti jag ska rösta på kanske inför 2018 års riksdagsval 2018 kommer att styras av just de olika partiernas ställningstaganden i just krig- och flyktingfrågor. Många ser formell politik som något som står utanför dem själva, men det kan fortfarande påverka ditt dagliga liv. Att du som svensk medborgare med demokratisk rösträtt därför ställer dig frågan “vad ska jag rösta på i riksdagsval 2018” kan vara viktigare än du tror!


Semiformell politik är politik i regeringsföreningar som grannföreningar, eller studentregeringar där studentregeringens politiska partipolitik ofta är viktig. Denna typ av semiformell politik ses ofta på exempelvis universitet, där man kanske inte ställer sig frågan vad ska jag rösta på i riksdagsvalet utan snarare vad eller vem ska jag rösta på för att få en så fördelaktig och rolig tid som möjligt under skoltiden.

Informell politik innebär oftast bildandet av allianser, utöva makt och skydda och främja särskilda idéer eller mål. I allmänhet inkluderar detta allt som påverkar det dagliga livet, såsom hur ett kontor eller hushåll hanteras eller hur en person eller grupp påverkar varandra exempelvis genom olika övningar. Informell politik förstås vanligtvis som vardagspolitik, alltså idén att “politik är överallt”. Så vad ska du rösta på inför vårt riksdagsval 2018? Se till att göra din politiska, demokratiska och viktiga röst hörd när Sverige går upp för riksdagsval 2018. Den 9 september 2018 är det dags att gå till vallokalerna!

 

Vad är politik och vad rymmer sig inom ordets väggar? Själva ordet politik härstammar från grekiskan. På grekiska heter de Politiká och ordet betyder ungefär affärer som utförs i städer eller “städernas affärer” och syftar då på olika beslut som ska fattas i en stad. Beslutet i sig gäller alla medlemmar i en specifikt avsedd grupp, exempelvis en klan, en organisation, en kommun eller liknande. Det kan också syfta på en demokratisk handling så som vilket parti jag ska rösta på i ett kommande riksdagsval. I Sverige har vi som svenska medborgare rösträtt i ett demokratiskt samhälle och detta är en del av den svenska politiken. Politik kan också lite närmre sett betyda att man uppnår och utövar olika styrelseformer, att man utför en slags organiserad kontroll över en mänsklig gemenskap (i detta fall syftar man oftast på exempelvis en stat). Politik är också ett sätt att fördela makt och resurser på, exempelvis genom att välja vilket parti jag ska rösta på i ett riksdagsval. Då fördelas makten mellan olika politiska partier som sedan styr landet genom Riksdagen och Regeringen. Detta är då en hierarkiskt organiserad befolkning som medborgarna i Sverige väljer ut genom riksdagsval.

Riksdagsval i Sverige äger rum vart fjärde år den andra söndagen i september. Detta innebär att riksdagsvalet nästa gång infaller den 9 september 2018. När man väljer vilket parti jag ska rösta på i nästa riksdagsval är detta avgörande för hur relationer mellan samhället du lever och rör dig i gentemot den styrande makten kommer att förhålla sig. Vissa menar att de inte är direkt påverkade av resultatet i riksdagsval, men faktum är att man lever i resultatet var dag i sin vardag, kanske utan att man ens tänker på det.  

För att politiken ska drivas dit makthavare vill tillämpar man en rad olika metoder. Exempelvis kan man bland folkmassor både främja eller tvinga fram sina egna politiska ställningstaganden för att få nya anhängare och göra sin röst hörd. Detta är vanligt att partier gör i samband med valkampanjer inför riksdagsval. När jag inte vet vad jag ska rösta på är partierna snabba på bollen för att värva just dig inför kommande riksdagsval. Man kan även genom andra politiska ämnen föra fram sina åsikter, man kan utfärda nya lagar eller reglera tidigare lagar och man kan även föra krig mot eventuella motståndare – exempelvis motsatta partier på andra block. Alla dessa metoder används flitigt i och med riksdagsval när man ska bestämma sig för vad jag ska rösta på. Politik utövas dessutom inte bara på ett forum utan på många olika nivåer. Det kan handla om allt ifrån klaner, stammar och traditionella samhällen till mer moderna institutioner som företag som på olika sätt berörs av riksdagsval och politiska ställningstaganden till högre organisationer på internationell nivå såsom FN och NATO för att nämna några. Allt detta påverkas i slutändan av vad du röstar på i Sveriges riksdagsval 2018.

Att politik kan direktöversättas till makt råder det inga tvivel om. Politik är kort och gott en slags ram som definierar olika politiska metoder som accepteras i ett visst samhälle. Exempelvis olika partiers åsikter och ståndpunkt inför riksdagsval. Vilket parti jag ska rösta på kan alltså styras av individens plats i ett visst samhälle eller den individuella livssituationen med allt vad det innebär som exempelvis arbete, skola, vård, omsorg, ekonomi osv. Detta i sig är en del av det demokratiska samhälle vi i Sverige lever i. Att rösta demokratiskt kan för oss verka som en självklarhet men det är det inte i alla samhällen i olika länder. Dock kan demokrati och politik spåras så lång tillbaka som till Antiken där man redan då använde sig av olika politiska system för att styra samhället i rätt riktning.


Det finns olika typer av politik: formell politik, informell och semiformell politik.

Formell politik är den politik som hänvisar till driften som finns i ett samhälle om att behovet av ett konstitutionellt system är nödvändigt. Detta i form av regeringar och offentligt definierade institutioner. Exempelvis riksdagsval till Riksdagen och Regeringen. Båda dessa är institutioner som är exempel på formell politik ut mot medborgarna i Sverige. Politik på denna nivå kan engageras kring internationella relationer, krig och ekonomi för att nämna några. Vilket parti jag ska rösta på i det kommande valet kan därför komma att styras av några av dessa ställningstaganden och de olika partiernas utgångspunkter i de olika frågorna. Vad jag ska rösta på är alltid ett individuellt val men som givetvis påverkas på många vis av den individuella livssituationen samt kampanjer som olika partier utövar i samband med riksdagsval.

Så vad ska jag rösta på?

Du kan även hitta mer information om riksdagsvalet 2018 och vilket parti du ska rösta på på sidan https://valkompassen.nu/

©2020 Producerad av Flighton AB - Sökmotoroptimering

Log in with your credentials

Forgot your details?