vad ska man rösta på 2018?

Vad ska man rösta på i valet 2018 egentligen?

Det är många frågor att ta ställning till i det kommande riksdagsvalet, vilket absolut kan krångla till det i valet av vad man ska rösta på den här gången. Beroende på vilka frågor som står dig närmast hjärtat och vilka aspekter du tycker är de främsta att förhålla sig till kan ditt val av parti komma att ändras. Många tror att de vet vad man ska rösta på men det är alltid viktigt att i lugn och ro gå igenom alla partiers olika ställningstaganden i diverse frågor, eftersom att både dina egna och partiers åsikter kan ta en annan form över tid. Så vad ska man rösta på? Här kommer en kort sammanfattning av olika partiers ställningstaganden inom några utvalda områden.

 

Nu kan du åtminstone reda ut var du står rent politiskt! Gå in på Valkompassen för att få hjälp!

 

Vilket parti ska jag rösta på när riksdagsvalet 2018 är här?

Kanske har du under åren hunnit byta block helt och hållet, från blå till röd eller vice versa, eller kanske har du bytt du parti inom samma block men från ett med andra åsikter och ståndpunkter? Det som främst kommer givas fokus inför riksdagsvalet 2018 är de som rör flyktingpolitiken, skolpolitiken, Vård/omsorg och miljön. Även säkerhetspolitiken ligger högt i kurs inför det kommande valet, med tanke på det stigande terrorhot som Europa och Sverige har mött. Här berörs även frågor som medlemskap i NATO samt  hur vår inrikessäkerhet bör komma att se ut.

 

Så, Vilket parti ska jag rösta på? Riksdagsvalet 2018 står som sagt runt husknuten och våra aktuella partier jobbar mer samt tuffare än vad de gjort på fyra år för att få just din röst till sitt parti. Så den naturliga frågan de allra flesta ställer sig vid det här laget är: vilket parti ska jag rösta på? Kanske har du hunnit byta sida helt, från blå till röd eller vice versa, eller kanske byter du parti inom samma block? Det som främst kommer lyftas som den viktigaste frågan inför riksdagsvalet 2018 är de som rör flyktingpolitiken. Även säkerhetspolitiken ligger högt i kurs inför det kommande valet, främst på grund av ökade terrorhot i Europa och även i Sverige. Här berörs även frågor som medlemskap i NATO samt  hur vår inrikessäkerhet ser ut. Vilket parti ska jag rösta på?

Vad ska jag rösta på 2018?

När vi går in för riksdagsval 2018 ställer sig de flesta frågan “vad ska jag rösta på 2018”. Det är inte underligt. Det finns en massor av olika frågor inom politiken som man bör ta ställning till innan man bestämmer sig. De ämnen som är viktigast inför det kommande riksdagsvalet 2018 är främst migration, integration och Sveriges mångkulturella samhälle. Dessutom har skolpolitiken kommit att bli ett hett ämne i och med de sjunkande resultaten i skolan generellt i Sverige. Politiska utspel som berör vård och omsorg ser vi allt mindre, även om det är en ständigt aktuell fråga så har den svalnat något inför kommande valrörelse. Att vår säkerhetspolitik diskuteras allt mer livligt är inte heller så konstigt med tanke på de rådande terrorhoten som ökat kraftigt i Sverige och Europa på senaste tiden. Så vad ska jag rösta på 2018? Här kommer en sammanfattning av vad respektive parti har för åsikt inom diverse politiska frågor.
Vilket parti ska jag rösta på när det kommer till flyktingpolitik?
Socialdemokraterna – Vill ha en ny politik som sätter nyanlända invandrares jobbetablering i centrum på arbetsmarknaden. Man tror på att samla resurser tidigt för att få igång en snabbare jobbetablering.
Moderaterna – Tror på ett öppet Sverige som ska välkomna arbetskraft i form av invandring. Man vill även erbjuda människor på flykt ett tryggt skydd. Vill sänka trösklarna för det första jobbet.
Sverigedemokraterna – Motsätter sig inte invandring men vill hålla den på en nivå att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet, vårt lands välfärd eller trygghet.
Centerpartiet – Står för en generös flyktingpolitik. Man vill öppna dörren för fler flyktingar och varje kommun i Sverige ska få stort ansvar i flyktingmottagandet.
Vänsterpartiet – Vill att alla, oavsett barn, kvinnor eller män, ska ha rättigheter att söka och finna en fristad i Sverige.
Miljöpartiet – Vill öppna fler dörrar till Sverige och dess samhälle.
Folkpartiet – Står för en generös och human flyktingpolitik. Tror på att alla som kommer till Sverige för att jobba, studera och bygga en framtid stärker oss som land.
Kristdemokraterna – Tycker invandringen är positiv och tror på att den leder till utveckling och välfärd. Förespråkar också anhöriginvandring för att möjliggöra återförenandet av splittrade familjer.

 

(vad ska man rösta på`?=)

Vad ska man rösta på rörande miljön?
Socialdemokraterna – Att minska övergödningen i haven är viktig för Socialdemokraterna och tror att detta blir möjligt genom en genomförbar strategisk plan. Vill dessutom försvara den biologiska mångfalden i vårt land genom att bland annat minska riskerna som finns i samband med användandet av giftiga kemikalier. Moderaterna – Precis som S så vill Moderaterna värna om den biologiska mångfalden i Sverige. Fokuset delas upp i fyra kategorier som rör 1) klimatet 2) kemikalier 3) hav och sjö 4) den biologiska mångfalden
Sverigedemokraterna – Tror att den viktigaste miljöfrågan är den som berör vårt energisystem. Genom att förbättra Sveriges energisystem kommer vår miljö på sikt bli mer hälsosam.
Centerpartiet – Tror att ett tätt samarbete med EU i miljöfrågor är viktigt. Vill se en helt giftfri miljö i Sverige och tror på giftfria leksaker, införa miljöskatt på bland annat plast tillverkat av fossilt bränsle, fler miljövänliga bilar m.m.
Vänsterpartiet – Inga kortsiktiga vinstdrivande verksamheter ska få ta plats från långsiktigt miljöarbete. Man vill även satsa på hållbara transporter, solceller och vindkraftverk för ett förnybart energisystem.

Miljöpartiet – Vill och tror på att Sverige kan komma att bli nästa föregångsland när det kommer till miljöfrågor och minskade klimatutsläpp. Vill att Sverige blir helt fritt från utsläpp och tror att detta genomförs genom att tvinga politiker ta större ansvar genom hårda klimatlagar.

Liberalerna – Tror att miljöfrågorna kan drivas framåt genom att satsa mer på vetenskap, forskning, teknik och demokrati inom miljöfrågor. Vill även se mer internationella samarbeten och ett tätare samarbete med EU.
Kristdemokraterna – Precis som många andra partier vill Kristdemokraterna satsa på mer hållbara transporter samt satsa resurser på förnybar energi.

 

Vad ska man rösta på när det kommer till vård och omrsorg?
Socialdemokraterna – Vill se en specifik satsning inom äldrevården samt öka resurserna inom samtliga vårdområden. Vill se mer personal samt minska de administrativa arbetet för vårdpersonal för att de ska kunna fokusera på det viktiga – patienten.
Moderaterna – Förespråkar att medarbetarnas engagemang och kompeten ska omhuldas och lyftas. Vill även se en god tillgänglighet och en generell högre kvalitet inom vården.
Sverigedemokraterna – Vill se att vården ser likadan ut oavsett vart i landet man söker.
Centerpartiet – Sjukvårdssystemet ska inte vara prio ett utan patienten ska stå i fokus istället. Vill även se en bredare tillgänglighet i form av helg- och kvällsöppna mottagningar.

Vänsterpartiet – Vinstdrivande vård ska helt slopas och istället ska skattemedel fördelas efter det mänskliga behovet och inte efter företags möjlighet till vinstdrivande verksamhet inom vården.
Miljöpartiet – Vill kunna garantera att professionell vård alltid kan ges i tid. Vill således minska väntetider till specialister samt se en bättre organisering inom vården. Att samhället i sig ska utvecklas är också viktigt för att främja invånarnas hälsa på sikt.
Liberalerna – Tror på ett fortsatt fritt vårdval och vill också effektivisera vården genom att öka tillgängligheten och säkerheten för alla.
Kristdemokraterna – Förespråkar ett helhetstänk. Vården ska ta hänsyn till både kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov i mötet med en patient.

Så tillbaka till frågan: vilket parti ska jag rösta på? Förhoppningsvis har det klarnat aningen efter den här sammanfattningen!

Vad ska jag rösta på 2018?

När vi går in för riksdagsval 2018 är det många som ställer sig frågan “vad ska jag rösta på 2018”. Det är inte konstigt. Det finns en mängd olika frågor inom politiken som man bör ta ställning till innan man bestämmer sig.

De ämnen som är viktigast inför det kommande riksdagsvalet 2018 är främst migration, integration och Sveriges mångkulturella samhälle. Dessutom har skolpolitiken kommit att bli ett hett ämne i och med de sjunkande resultaten i skolan generellt i Sverige. Politiska utspel som berör vård och omsorg ser vi allt mindre, även om det är en ständigt aktuell fråga så har den svalnat något inför kommande valrörelse. Att vår säkerhetspolitik diskuteras allt mer livligt är inte heller så konstigt med tanke på de rådande terrorhoten som ökat kraftigt i Sverige och Europa på senaste tiden. Så vad ska jag rösta på 2018? Här kommer en sammanfattning av vad respektive parti har för åsikt inom diverse politiska frågor.

 

Länkar:

Vilket parti ska jag rösta på?

Vad ska jag på 2018?

Riksdagsval 2018

vad ska man rösta på?

Valkompassen

 

 

 

©2020 Producerad av Flighton AB - Sökmotoroptimering

Log in with your credentials

Forgot your details?