sms lån

Vi på S & A Sverige är ett konsumentkreditinstitut och arbetar med konsumentkrediter, vilket i folkmun ofta brukar kallas för Sms lån. Namnet Sms lån både väcker negativa tankar hos många och är dessutom ett felaktigt namn på en produkt, upplever vi. Numera finns nämligen inga bolag som ger ut Sms lån i Sverige. Förut när fenomenet kom till Sverige runt år 2005- 2006 så fanns det så kallade riktiga Sms lånebolag där man kunde sms:a in och få ett lån utbetalt på tvivelaktiga underlag, men den typen av lån finns inte kvar. Namnet har på något sätt lyckats hänga kvar trots att produkten i sig inte ens finns längre, och vad som är nästan ännu värre är att namnet Smslån dessutom används allt för ofta som namn för en produkt som inte är ens i närheten lik de tidigare riktiga Sms lånen, och då syftar vi på konsumentkrediter, vilket är den produkt vi tillhandahåller.

Konsumentkrediter är osäkrade annuitetslån, precis som storbankernas ”Privatlån” eller ”Medlemslån”, men är oftast mindre med kortare återbetalningstider.

Vi på S & A Sverige lägger stor vikt i att inte försätta någon låntagare i en situation där denne hamnar i en ond cirkel och inte kan betala tillbaka sin skuld. Därmed har vi ganska stränga krav, till och med strängare krav än vissa banker när det kommer till vilka vi beviljar lån till. Våra grundkrav är:

  1. Man måste ha fyllt 20 år.
  2. Man måste minst ha 150 000 kr i taxerad inkomst.
  3. Inte ha några pågående ärenden hos Kronofogdemyndigheten eller betalningsanmärkningar.
  4. Vara folkbokförd i Sverige.
  5. Ha en stabil inkomst. CSN, A-kassa, bidrag eller annat liknande godtar vi ej som inkomst.
  6. Vi gör alltid individuella kreditbedömningar där vi både ser på hushållets och den enskilde låntagarens betalningsförmåga. Vi hämtar då information från den sökande, extern information från olika källor med eventuell intern information och tidigare låne- och betalhistorik för att göra en så korrekt bedömning som möjligt av låntagarens återbetalningsförmåga.

Måttfullhet är nyckelordet när det kommer till marknadsföring, och Responsible lending är en nyckelterm i vårt dagliga arbete.

Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga och kunna lita på att de beslut vi fattar görs med omsorg för kundens bästa och är etiskt korrekta.

S & A Sverige har tillstånd från Finansinspektionen för att få bedriva verksamhet som konsumentkreditinstitut. Vi var till och med en av de tre första med att få det.

Konsumentkrediterna vi erbjuder sträcker sig från SEK 1000:- upp till SEK 40 000:-, och då kan man välja mellan olika återbetalningstider beroende på ens valda ansökningsbelopp. Längsta återbetalningstiden är i dagsläget 360 dagar, dvs. 12 st delbetalningar, och kortaste återbetalningstiden är 61 dagar, dvs. 2 st delbetalningar. För mer information besök snabblån.

©2020 Producerad av Flighton AB - Sökmotoroptimering

Log in with your credentials

Forgot your details?