justice-387213_960_720

Stockholms Advokatbyrå satsar på familjen. Med ett gäng av knivskarpa advokater som brinner för lagen och familjens bästa satsar de hårt på familjerätt Stockholm samt vårdnadstvist Stockholm för att med sin djupgående expertis kunna leda familjer genom svåra tider på det mest smärtfria sätt som är möjligt.

 

Är du i behov utav en skicklig advokat som kan hjälpa dig gällande familjerätt? Är du mitt uppe i en vårdnadstvist eller står du inför en jobbig bodelning med din sambo?

För att allt ska gå så smärtfritt som möjligt och för att så lite som möjligt ska ta skada är det mycket viktigt att allt går rätt till och att du får jobba med någon som även vet vad som är rätt för familjens bästa och framför allt barnen.

 

En vårdnadstvist eller bodelning i Stockholm kan vara mycket jobbigt för små barn om det inte går schysst till. Se till att skona familjen i era ärenden inom familjerätt i Stockholm och kontakta en advokat som bryr sig.

 

Familjerätt i Stockholm

Familjerätt är ett juridiskt område som är mycket brett. Familjerätt innefattar viktiga frågor så som rättigheter och skyldigheter inom exempelvis en vårdnadstvist eller vid bodelning. Familjerätten innefattar även arv, äktenskapsskillnad och testamenten. Det vanligaste är äktenskapsfrågor och föräldrafrågor.

 

Vårdnadstvist i Stockholm

 

En vårdnadstvist är en rättslig process. Här får du ansöka om du vill ha ensam vårdnad över barnet då du an anser att den andre föräldern eller vårdnadshavaren av olika skäl inte är lämpad att ta ta hand om barnet eller ens ta beslut för barnets bästa.

 

Stockholms Advokatbyrås utgångsåunkt inom vårdnadstvist i Stockholm är att föräldrarna skall få gemensam vårdnad av barnet. Tillsammans ska föräldrarna komma fram till beslut som bland annat rör barnets skolgång samt andra juridiska beslut. Ibland när föräldrarna gemensamt inte kan komma fram till något kan rätten komma att kliva in för att göra en bedömning och besluta om hur vårdnaden av barnet ska komma att se ut.

Då rätten beslutar att en av föräldrarna ska ha enskild vårdnad beslutar de även hur den andre förälderns umgänge med barnet skall komma att se ut. En förälder som har förlorat vårdnaden har fortfarande rätt att träffa sitt barn så länge barnet inte riskerar att fara illa i personens närhet.

 

Bodelning Stockholm

När man genomgår en bodelning i Stockholm innebär det att ni som är gifta med varandra eller lever som sambo delar upp eran egendom mellan varandra. Antingen gör man en bodelning efter att man har skiljt sig eller så gör man en bodelning under ett pågående äktenskap, om ni båda två skulle vara överens om det.

Bodelning i Stockholm sker lika ofta under pågående äktenskap som vid upphört äktenskapet dvs. skilsmässa eller dödsfall.

Under en bodelning mellan partners så delas personernas giftorättsgods upp, man delar upp ert gemensamma boende och bohag efter avräkning av era eventuella skulder.

Vid dödsfall finns det inget behov utav bodelning om det endast finns gemensamma barn och såvida det inte finns ett testamente som påstår annat. Vid giftemål ärver den kvarlevande hela bostaden med fri förfoganderätt.

 

Offentlig försvarare i Stockholm

En offentlig försvarare tillsätts utav staten vilket är den största skillnaden från en privat försvarare. En offentlig försvarare Stockholm får alltid sina uppdrag från våra svenska domstolar.

Om du utav domstolen beviljas rätt att företrädas av en offentlig försvarare betyder inte det på något sätt att att advokatbyrån i du tillsatts jobbar för eller ens är anställd utav staten. Den utsedda offentliga försvararen eller brottmålsadvokaten är precis som en privat försvarare alltid din advokat oavsett vad som händer och kommer hela tiden under brottmålsprocessen att arbeta för dig och dina rättigheter.

När du ska utse en offentlig försvarare i Stockholm får du precis som när du atser en privat försvarare namnge advokaten själv. Tala bara om för polisen vilken advokat/advokatbyrå du känner är mest lämpad att företräda dig. Därefter ska domstolen bestämma om du har rätt att företrädas av advokatbyrån som din offentliga försvarare.

 

En skicklig Brottmålsadvokat i Stockholm

Varenda människa besitter rätten att företrädas av en offentlig försvarare i form av en brottmålsadvokat. Då du hamnat i en konlikt med lagen, antingen om du har begått ett brott eller om du blivit misstänkt för ett brott du inte begått är det mycket viktigt att komma ihåg att du har rätt att kontakta en brottmålsadvokat Stockholm. Du kan alltså alltid, oavsett vad kontakta en offentlig försvarare att rådgöra med och låta dig företrädas av. Brottmålsadvokaten kommer att stå vid din sida under hela processen och berätta dina rättigheter samt presentera och representera dig i rätten.

Ett Brottmål i Stockholm startar med en förundersökning av polisen. Om denna skulle visa att någon med hög sannolikhet är skyldig, går ärendet vidare till åtal. Detta betyder att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Efter det är det åklagarens jobb att försöka bevisa att ett brott har ägt rum.

 

Omtyckta Försvarsadvokater i Stockholm –  För utsatta personer: I fall att en inblandad person har utsatts för brott kan denne bli part i rättegången och kommer att bli en så kallad målsägande. Målsägande kommer vanligtvis att ha rätt till ombud, även kallat målsägandebiträde. Om brottet inte skulle anses som för lindrigt har denne alltid rätt till en försvarsadvokat Stockholm.

 

©2020 Producerad av Flighton AB - Sökmotoroptimering

Log in with your credentials

Forgot your details?