stötvågsbehandlingar stockholm

Stötvågsbehandling är ett modernt och mycket effektivt behandlingsalternativ inom ortopedisk kirurgi och rehabiliteringsmedicin. Termen stötvågsbehandling avser mekaniska tryckpulser som expanderar som en våg i kroppen. I modern smärtterapi forslas stötvågsenergi ut från ursprungsplatsen till de kroppsregioner som smärtar och ökar där dess läkande förmåga. FÖRETAG är din främsta expert på stötvågsbehandlingar i Stockholm!

Den första medicinska behandling som genomfördes med stötvågsbehandling var litotripsi. Denna stötvågsbehandling fokuserade chockvågor för att i huvudsak upplösa njursten utan kirurgiskt ingrepp. Idag behandlas mer än 98% av alla njurstensfall med denna teknik. Man började däremot inte använda stötvågsbehandling för behandlandet av smärta i exempelvis muskler och leder så sent som under 1990-talet. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och FÖRETAG har skaffat sig en gedigen och bred kompetens när det kommer till att behandla skador genom stötvågsbehandlingar. Alltid med mycket gott resultat!

Vilka sjukdomar kan man behandla? Jo, på FÖRETAG behandlar man bland annat hälsporre, skador på senor som exempelvis förslitningar i hälsenan, knäsmärtor däribland knäsmärtor som uppkommit i samband med idrott eller löpning, så kallade schlatterknä eller löparknä för att nämna några exempel, smärtor i nedre ryggen, både kronisk smärta och tillfällig smärta kan bli bättre med hjälp av stötvågsbehandlingar i Stockholm, tennisarmbåge, smärtor i skuldror och kroniska nack- och ryggsmärtor överlag kan dämpas rejält med korrekt stötvågsbehandling i Stockholm utförd av FÖRETAG.

Stötvågsbehandlingar i Stockholm är helt enkelt mycket effektiva behandlingar som leder till minskade besvär och bättre läkning. Genom att överföra stötvågsenergi från en apparat som placeras med ett munstycke mot det smärtade området genererar man sedan stötvågor ned i den skadade vävnaden. På så vis stimuleras kroppens läkningssystem och smärtan i området avtar tack vare stötvågsbehandlingen i Stockholm! Så upplever du smärta i rygg, nacke, häl, eller armbåge – tveka inte att kontakta FÖRETAG redan idag. Din expert på stötvågsbehandling i Stockholm!

 

©2020 Producerad av Flighton AB - Sökmotoroptimering

Log in with your credentials

Forgot your details?